Τρεις μέρες με πολύ και πληθορική μουσική… Ghone, Egsun, Acte Vide, Masturbation Goes Cloud, Cube, the Callas, the Velvoids, a Thousand Beautiful women, a Victiim of Society, Universe 217, Lost Bodies, Betty Loop Loop, Monovine απλά μερικά από τα γκρουπ που θα συμμετάσχουν… Περισσότερες πληροφορίες εδώ! Επιλογή/διοργάνωση ο the Boy.

Τρεις μέρες με πολύ και πληθορική μουσική… Ghone, Egsun, Acte Vide, Masturbation Goes Cloud, Cube, the Callas, the Velvoids, a Thousand Beautiful women, a Victiim of Society, Universe 217, Lost Bodies, Betty Loop Loop, Monovine απλά μερικά από τα γκρουπ που θα συμμετάσχουν…

Περισσότερες πληροφορίες εδώ!

Επιλογή/διοργάνωση ο the Boy.

The Dreams / Victim of Society / Monday Night Fever / Wham Jah @ Bios, 30 March.

The Dreams / Victim of Society / Monday Night Fever / Wham Jah @ Bios, 30 March.

Τρεις μέρες με πολύ και πληθορική μουσική… Ghone, Egsun, Acte Vide, Masturbation Goes Cloud, Cube, the Callas, the Velvoids, a Thousand Beautiful women, a Victiim of Society, Universe 217, Lost Bodies, Betty Loop Loop, Monovine απλά μερικά από τα γκρουπ που θα συμμετάσχουν… Περισσότερες πληροφορίες εδώ! Επιλογή/διοργάνωση ο the Boy.

Τρεις μέρες με πολύ και πληθορική μουσική… Ghone, Egsun, Acte Vide, Masturbation Goes Cloud, Cube, the Callas, the Velvoids, a Thousand Beautiful women, a Victiim of Society, Universe 217, Lost Bodies, Betty Loop Loop, Monovine απλά μερικά από τα γκρουπ που θα συμμετάσχουν…

Περισσότερες πληροφορίες εδώ!

Επιλογή/διοργάνωση ο the Boy.

The Dreams / Victim of Society / Monday Night Fever / Wham Jah @ Bios, 30 March.

The Dreams / Victim of Society / Monday Night Fever / Wham Jah @ Bios, 30 March.

About:

indie, groovy, heavy, magical
Spinalonga Records is an non-profit collective based in Greece, est 2005.

Following:

^